VespaCatch atraktant 10ml - návnada na sršne

Inštrukcie:

  1. zamiešajte návnadu: 10ml atraktantu, 200ml vody, 50g cukru
  2. keď je pasca plná, alebo 3 týždne po osadení, vymeňte roztok bez umytia pasce

Popis

VESPACATCH ATRAKTANT 10ML

Inštrukcie:

  1. zamiešajte návnadu: 10ml atraktantu, 200ml vody, 50g cukru
  2. keď je pasca plná, alebo 3 týždne po osadení, vymeňte roztok bez umytia pasce

 

Odporúčame s týmto roztokom použiť VespaCatch pascu, aj keď to nie je povinné. Avšak množstvá a podmienky používania zodpovedajú vlastnostiam Véto-pharma VespaCatch pasce.

Pasce s atraktantom musia byť umiestnené mimo dosahu detí.

 

Upozornenia:

  • Produkt obsahuje etanol
  • Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat
  • Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote

 

Neprehĺtať. Ak sa produkt dostane do kontaktu s očami alebo pokožkou dôkladne opláchnite vodou. Ak bol produkt prehltnutý alebo sa dostal do kontaktu s očami, prekonzultujete postup s Vašim lekárom a zoberte si so sebou štítok s názvom produktu.

 

Nebezpečenstvo. Horľavá tekutina a výpary. Uchovávajte mimo tepla, horúcich plôch, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Udržiavajte nádobu pevne uzatvorenú. Uchovávajte v dobre vetranom priestore. Obalu/obsahu sa zbavujte na zberných miestach pre hazardný materiál podľa lokálnych regulácií.

Kontakt

Hlavná 175/99
90023 Viničné
@medrob.sk
@medrob.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: 09-12, 14-17
Utorok: 09-12, 14-17
Streda: 09-12, 14-17
Štvrtok: 09-12, 14-17
Piatok: 09-12, 14-17
Sobota: 09-12
Nedeľa: zatvorené
Copyright © 2023 medrob.sk
Created by BLR