Včelárstvo PSNV - zväzok 4

18,90  15,75  bez DPH

Štvrtý a posledný zväzok základnej publikácie pre začínajúcich i skúsených včelárov.

Do kapitoly Zariadenia na získavanie včelích produktov Ing. Peter Text a kolektív zaradili a popísali zariadenia, ktoré používajú všetky skupiny včelárov, hobby aj profesionáli. U každého včelieho produktu je včlenená podkapitola Sledovanie kvality s popisom tzv. mobilnej analytiky, ktorú zvládne každý včelár, a fyzikálno-chemických postupov na báze najmodernejších metód a trendov v profesionálnych skúšobniach.

Ing. František Texl v kapitole Profesionálne včelárstvo uvedie čitateľov do problematiky českého komerčného včelárstva, ktoré v porovnaní s európskym nemá jednoduché postavenie. Ako dlhoročný predseda Sekcie komerčných včelárov pri Českom zväze včelárom z. s., má patričný nadhľad na problematiku, pozná slabé a silné stránky podnikania vo včelárstve v našej prevčelenej a malými včelármi obsadenej krajine.

Na predchádzajúcu kapitolu nadväzuje Ing. Jaroslav Lstibůrek, MBA, kapitolou Marketing a vedenie malého podniku. Okrem iného uvádza skutočnosť, že cenu medu v Českej republike neurčujú veľkí hráči ako pri iných komoditách. Kvôli prevahe skupiny malých včelárov, ktorí spravidla do kalkulácie nezahŕňajú hodnotu svojej práce, nezodpovedá cena medu všetkým vynaloženým nákladom. Z týchto dôvodov podnikania vo včelárstve nie je ľahké. O to väčší význam pre presadenie sa na trhu má dobrý marketing.

Popis

Včelárstvo PSNV zväzok IV.
Mgr. Ivan Bohátka, Ing. Karol Jiruš, Ing. Ph.D. Vojtech Kružík, Ing. MBA Jaroslav Lstibůrek, Ing. Lukáš Prýmas, M.A. Kamila Sopková, Ing. Ph.D. Tereza Škorpilová, Ing. Peter Texl, Ing. František Texl

 

Celé dielo je štruktúrované do desiatich kapitol. Jednotlivé kapitoly podľa zamerania nesú názvy:

1. Zootechnika včelárstva (zväzok I)
2. Choroby včiel – prevencia a terapia (zväzok I)
3. Biológia včely medonosnej (zväzok II)
4. Šľachtenie včiel a chov matiek (zväzok II)
5. Včelia pastva a jej zdroje (zväzok III)
6. Včelie produkty (zväzok III)
7. Medovina a nápoje z medu (zväzok III)
8. Zariadenia na získavanie včelích produktov (zväzok IV)
9. Profesionálne včelárstvo (zväzok IV)
10. Marketing a vedenie malého podniku (zväzok IV)

Kontakt

Hlavná 175/99
90023 Viničné
@medrob.sk
@medrob.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: 09-12, 14-17
Utorok: 09-12, 14-17
Streda: 09-12, 14-17
Štvrtok: 09-12, 14-17
Piatok: 09-12, 14-17
Sobota: 09-12
Nedeľa: zatvorené
Copyright © 2023 medrob.sk
Created by BLR