Sršeň asijská

9,50  7,92  bez DPH

Sršeň asijská (Vespa velutina), její biologie, monitoring, kontrola a prevence šíření

Adriana Diaz, Sophie Grünewald, Helena Proková, Wolfgang Wimmer

Popis

Príručka vydaná ku konferencii "Skôr než bude neskoro - sršeň ázijská"

ČASŤ I - BIOLÓGIA A SPRÁVANIE SRŠNE ÁSIJSKÉ

OBSAH
1. SRŠEŇ ÁSIJSKÁ VO SVETE
1.1. Súčasný výskyt sršne ázijskej vo svete
1.2. Prognózy ďalšieho šírenia sršne ázijskej v Európe
2. MATRIARCHÁLNA SPOLOČNOSŤ A SVET KAST
2.1. Matriarchálna spoločnosť a svet kást
2.2. Ťažký život robotníc
2.3. Kto je kto v hniezde
2.4. Komunikácia v hniezde
2.5. Štruktúra hniezda
3. BIOLOGICKÝ CYKLUS SRŠNE ÁSIJSKÉ
3.1. Biologický cyklus sršne ázijské
3.2. Vznik hniezda a založenie kolónie
3.3. Kvalitné základy – primárne hniezdo
3.4. Rozširovanie hniezda a rozvoj kolónie – sekundárne hniezdo
3.5. Rozmnožovanie
3.6. Zánik kolónie
3.7. Výskyt a lokalizácia hniezd
4. VZŤAHY MEDZI SRŠNÝMI A VČELAMI
4.1. Potrava sršní ázijských
4.2. Spôsob lovu koristi
4.3. Ako lovia včely iní predátori včiel
4.4. Obranné mechanizmy včely východnej proti sršným ázijským
5. SUŽITIE SRŠNÉ, VČEL A ĽUDÍ
5.1. Súžitie sršní, včiel a ľudí
5.2. Správanie sršne všeobecné
5.3. Správanie sršne ázijské
Literatúra

ČASŤ II - PRÍRUČKA MONITOROVANÍM, KONTROLOU A PREVENCIOU PROTI SRŠNI ÁSIJSKEJ

OBSAH
O ČASTI II
1. ÚVOD
2. MONITOROVANIE Vespa velutina
2. 1. Monitorovanie dospelých jedincov sršne ázijské
2. 1. 1. Monitorovanie na včelniciach
2. 1. 2. Monitorovanie na diaľku
2. 2. Monitorovanie hniezd ázijských sršní
2. 2. 1. Monitorovanie primárnych hniezd
2. 2. 2. Monitorovanie sekundárnych hniezd
2. 2. 2. 1. Harmonické entomologické radary
2. 2. 2. 2. Rádiová telemetria
2. 2. 2. 3. Triangulácia
2. 2. 2. 4. Termovízne zobrazovanie
2. 2. 2. 5. Pozorovanie pomocou dronov
2. 2. 2. 6. Pravidelné pozorovacie výjazdy
2. 3. Občania zapojení do výskumu
2. 4. Indikačné včelstvá
2. 5. Hlásenie pozorované sršne ázijskej Vespa velutina
3. KONTROLA VESPA VELUTINA
3. 1. Kritériá hodnotenia kontrolných opatrení
3. 1. 1. Selektivita
3. 1. 2. Účinnosť
3. 1. 3. Súlad s existujúcimi predpismi
3. 2. Ničenie a odstraňovanie hniezd
3. 2. 1. Mechanické metódy
3. 2. 2. Chemické metódy
3. 3. Odchyt kráľovien a robotníc
3. 4. Kontrolné opatrenia na včelniciach
3. 4. 1. Používanie ochrannej siete
3. 4. 2. Elektrické zábrany
3. 4. 3. Podpora obranného mechanizmu včiel
3. 4. 4. Udržiavanie čistých včelníc
3. 5. Biologické kontrolné metódy
4. PREVENCIA PROTI VESPA VELUTINA
4. 1. Stratégia a akčné plány
4. 2. Výskumné projekty
5. POZNATKY Z PRAXE
6. POSTREHY PRE VČELÁROV
6. 1. Včelárska prax
6. 2. Zapojenie a spolupráca
6. 3. Prehľad implementačných opatrení
Literatúra

 

Rok vydania: 2023

Počet strán: 76

Kontakt

Hlavná 175/99
90023 Viničné
@medrob.sk
@medrob.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: 09-12, 14-17
Utorok: 09-12, 14-17
Streda: 09-12, 14-17
Štvrtok: 09-12, 14-17
Piatok: 09-12, 14-17
Sobota: 09-12
Nedeľa: zatvorené
Copyright © 2023 medrob.sk
Created by BLR