Ľanová fermež 890g

5,90  4,92  bez DPH

NOVOCHEMA - Ľanová fermež

Ľanová fermež sa používa pre napúšťanie dreva a iných savých podkladov pred náterom olejovými alebo syntetickými farbami. Fermež má nízku viskozitu, preniká hlboko do dreva a chráni ho. Výdatnosť: 8-15 m2/kg.

Popis

Popis produktu

Ľanová fermež sa používa pre napúšťanie dreva a iných savých podkladov pred náterom olejovými alebo syntetickými farbami.
Fermež má nízku viskozitu, preniká hlboko do dreva a chráni ho.
Pre účel základného náteru je možné fermež riediť 30% riedidlom S 6006.

Výdatnosť:

- 8-15 m2/kg

Riedenie:

- S 6006 (riedenie pre základný náter)

Príprava podkladu

Drevený podklad musí byť čistý, suchý, súdržný a prebrúsený.

Aplikácia

Fermež pred použitím premiešajte.
Nanášajte štetcom, valčekom, handrou alebo namáčaním.
Po cca 10 minútach nevsatú fermež zotrite suchou handrou tak, aby povrch nebol lepkavý a lesklý.

Čistenie náradia

Pracovné náradie očistite pomocou C 6000 alebo technickým benzínom.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

Prvky označovania

Výstražný piktogram: -
Výstražné slovo: -
Výstražné upozornenia: -

Kontakt

Hlavná 175/99
90023 Viničné
@medrob.sk
@medrob.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: 09-12, 14-17
Utorok: 09-12, 14-17
Streda: 09-12, 14-17
Štvrtok: 09-12, 14-17
Piatok: 09-12, 14-17
Sobota: 09-12
Nedeľa: zatvorené
Copyright © 2023 medrob.sk
Created by BLR